Stark Hovedkontor

Kunde

Stark Byggemarked

Beliggenhed

Aarhus

Type

Administrationsbyggeri

Rolle

Rådgiver

År

2018

På Starks lønningskontor er der gennemført indeklimamålinger, efterfølgende analyse og forslag til imødegåelse af tung luft, trækgener, overtemperatur om sommeren, støj, blænding, mv. Forslagene omfatter bedre styring og indregulering af varme- og ventilationsanlæg, udvendig solafskærmning samt etablering af akustik- og belysningsregulerende tiltag på kontoret.