Sølystskolen

Kunde

Silkeborg Kommune

Beliggenhed

Silkeborg

Type

Offentligt byggeri, skole

Rolle

Rådgiver

År

2016

CTS samt mange eksisterende blandesløjfer på varmeanlægget fungerede ikke korrekt og krævede udvidet service og vedligehold. Disse installationer blev nedlagt. Ekolab projekterede et forenklet blandesløjfesystem i kombination med, at der blev projekteret et nyt anlæg til styring, regulering og overvågning via Danfoss ECL. Ventilationssystemet er ændret sådan, at de hidtidige fabriksmonterede styringer på ventilationsaggregaterne er udskiftet til nye regulatorer (ligeledes ECL).
Hidtidig havde der været tidsstyring af varmeanlæg og ventilationsanlæg. Ekolab projekterede en fremtidig fuld behovsstyret regulering på rumniveau. Dvs. kun varmetilførsel til komfortniveau, når lokalerne benyttes (PI bevægelsesføler) og behovsstyret ventilation afhængig af CO2 niveau og status på alarm i bygningerne.
Det udstrakte brugsvandcirkulationssystem med varmt vand blev nedlagt til fordel for decentral brugsvandsproduktion ved køkkenvaske etc. Varmt brugsvand blev helt nedlagt ved håndvaske. I forbindelse med brusebad i Idrætsanlægget, er der etableret varmtvandsvekslere forsynet direkte med fjernvarme.