Solbjergskolen

Kunde

Aarhus Kommune

Beliggenhed

Type

Rolle

År

2018

Energirenoveringen på skolen omfattede en række tiltag udvalgt via en grundig indledende energiscreening. Der blev i festsalen, gymnastiksalen og idrætshallen etableret boldsikre strålevarmeanlæg i loftet. Hidtidigt var salene opvarmet med luftvarme via ventilationsanlæg. Loftet over festsalen blev desuden efterisoleret efter en renovering af festsalen.
Ventilationsanlæggene blev efterset ved den indledende energiscreening, og som følge deraf, er en del af ventilationsaggregaterne udskiftet til nye. Den tidligere tidsstyring af varmeanlæg og ventilation er ændret til en fleksibel behovsstyret regulering, som får input fra bevægelses-, fugt- og CO2-sensorer.