Ryesgade 30 A-C: Vinder af RENOVER-prisen 2013

Projekttype 

Helhedsrenovering af etageejendom

Kategori

Boliger

Ekolabs ydelser

Projektering af ventilations- og VVS-installationer, analyse af og udvikling på ventilations-løsninger, energidesign og energiberegninger

Bygherre

Drost Fonden

Samarbejdspartnere

Advokaterne Arup & Hvidt, Rönby.dk, Krydsrum Arkitekter og Falkon Rådgivende Ingeniører

Beliggenhed

København N

Periode

2010-2012

Kontakt

Jørgen Lange, jl@ekolab.dk, +45 26 22 57 30

Ryesgade 30 er en historisk københavnerejendom fra 1896, der bestod af 32 boliger fordelt på tre opgange. Ekolab var med til at helhedsrenovere bygningen og samtidigt etablere fire nye, lyse og meget attraktive tagboliger. Som en del af et større team deltog Ekolab i et EUDP-udviklingsprojekt med Ryesgade 30 som case for opnåelse af dybe energirenoveringer. Renoveringen modtog RENOVER-prisen i 2013.

Med renoveringen lykkedes det at kombinere kulturhistoriske og arkitektoniske hensyn med forbedret funktionalitet og markante energibesparelser. Energiforbruget blev teoretisk reduceret med helt op til 73 procent ved at teste forskellige vinduesløsninger og ventilationsanlæg samt nye materialer til indvendig isolering – i praksis blev energiforbruget halveret. Derudover blev ejendommens beboere vejledt i, hvordan de kan sænke varmeforbruget og forbedre indeklimaet gennem egne adfærdsændringer.

Ejendommens sociale kvaliteter blev løftet af de (efter renoveringen) moderne boliger samt fine, nye terrasser og penthouselejligheder i tagetagen. Både boligerne og tagterrassen blev etableret uden at antaste bygningens arkitektoniske udtryk.

Ekolab stod for projektering af ventilations- og VVS-installationer. Desuden analyserede vi mulige ventilationsløsninger og udviklede på disse. Endeligt bidragede Ekolab med energidesign og energiberegninger.