Ryesgade 25: DGNB-certificering af helhedsrenovering

Projekttype 

DGNB-certificering af helhedsrenovering

Kategori

Etageejendom, boligbyggeri

Ekolabs ydelser

DGNB-konsulent/auditor og projekterende energi og ventilation

Bygherre

Drost Fonden

Samarbejdspartnere

Krydsrum Arkitekter, Rönby.dk

Beliggenhed

København

Periode

2016-2019

Kontakt

Jørgen Lange, jl@ekolab.dk, +45 26 22 57 30

I 2014 blev Ryesgade 25, en bevaringsværdig ejendom i København N, genstand for en ambitiøs helhedsrenovering, hvor der samtidigt skulle etableres syv nye tagboliger. Visionen for projektet var at skabe moderne og tidssvarende boliger med et godt indeklima og lavt energiforbrug – alt imens bygningens arkitektoniske værdi blev bevaret. I samarbejde med Krydsrum Arkitekter og Rönby.dk var Ekolab rådgiver på renoveringsprojektet.

Som DGNB-konsulent/auditor stod Ekolab for at facilitere en omfattende indledende brugerinddragelse, udarbejdelse af livcyklusvurderinger, totaløkonomiske beregninger og materialeanalyser. Derudover stod Ekolab for udarbejdelse af dokumentationsmateriale til certificering og generel bæredygtighedsrådgivning. Endeligt var Ekolab energiingeniør på projektet samt ansvarlig for projektering af ventilation i bolig/erhverv.

Helhedsrenoveringen af Ryesgade 25 blev Danmarks første DGNB-certificerede renovering, hvilket betyder, at der blev sikret en høj grad af social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i alle byggeriets faser. Derudover blev renoveringen af Ryesgade 25 nomineret til RENOVER-prisen 2020.

Fotokreditering: Dorte Krogh