RINNO: Udviklingsprojekt om bæredygtig energirenovering

Projekttype 

Udviklingsprojekt om bæredygtig energirenovering

Kategori

Energiineffektive bygninger

Ekolabs ydelser

Projektdeltager

Støttet af

EU

Periode

2020-2024

Kontakt

Diana Olesen, dol@ekolab.dk, +45 31 46 49 48

Omkring 11 procent af Europas befolkning oplever i dag energifattigdom som følge af dårlig bygningskvalitet. Af den grund er der behov for flere renoveringer af energiineffektive bygninger under hensyntagen til komfort og miljø: RINNO-projektet har derfor til hensigt at levere en rammeløsning, som kan tredoble hastigheden af denne slags energirenoveringer i Europa og sikre en årlig renoveringsrate på 3,5 procent.

For at indfri de nævnte ambitioner vil projektet beskæftige sig med tekniske såvel som socioøkonomiske faktorer og til sidst levere en portefølje af innovative teknologier, processer og forretningsmodeller, som kan facilitere energirenoveringer. Løsningerne berører alle faserne af en renovering og vil overordnet reducere omkostninger, forstyrrelser og renoveringstid samtidigt med, at blandt andet energieffektivitet og brugertilfredshed øges.

Projektet løber over fire år og beskæftiger sig med fire forskellige cases – den ene er placeret i Danmark. Ekolab bidrager til projektet på flere måder, herunder som task leader på emner inden for multi-functional hybrid retrofitting solutions og building renovation passports and logbook.

I projektet deltager 13 forskellige parter, herunder universiteter, leverandører og rådgivere fra flere EU-lande. Ekolab er den eneste rådgivende ingeniør i projektet, og vi repræsenterer samtidigt tre danske producenter: Komproment, Inventilate og CBI Danmark. Udviklingsarbejdet udføres i tæt samarbejde med den danske afdeling af European Green City, hvis direktør, Elsebeth Terkelsen, har været primus motor i ansøgningsarbejdet.