Rantzausbakke, Bakken: DGNB-certificering af nye boliger

Projekttype 

DGNB-certificering (Sølv 2016) af nye boliger

Kategori

Boliger

Ekolabs ydelser

DGNB-auditor

Bygherre

Birch GM Silkeborg

Samarbejdspartnere

Årstiderne Arkitekter og SWECO

Beliggenhed

Horsens

Periode

2019-2022

Kontakt

Line Søndergaard Kristensen, lsk@ekolab.dk, +45 22 55 17 68

Som DGNB-auditor har Ekolab bidraget til opførelsen af en række nye, moderne boliger i Horsens. Projektet havde et gennemgående bredt bæredygtighedsfokus, hvorfor hensyn til både biodiversitet, beboersammensætning og indeklima har haft indflydelse på byggeriet.

Med henblik på at skabe gode opholdsmuligheder udenfor fik alle boligerne i stueetagen tilknyttet en privat terrasse, mens de øvrige boliger fik en altan. Fra terrasserne er der direkte adgang til de fælles grønne udearealer, som er placeret i centrum af bebyggelsen. Der er yderligere etableret cykelparkeringspladser samt gode forhold for elbiler. Med henblik på at skabe gode vilkår for biodiversiteten i området ansatte bygherre en biolog, som sikrede, at der ikke blev plantet invasive arter.

Indeklima var også et centralt fokus gennem hele projektforløbet. Tidligt i designfasen overvejede man, hvordan blandt andet dagslys, lydforhold og ventilation kunne optimeres, og inden projektets afslutning fulgte man op med målinger af blandt andet lyd, tæthed og VOC. Desuden er alt anvendt træ certificeret i henhold til FSC eller PEFC og kommer fra bæredygtig skovdrift.

I de tidlige faser udarbejdede man i øvrigt en livscyklusvurdering (LCA) for at identificere byggeriets CO2-afrtyk samt beregnede dets livscyklusomkostninger (LCC). Alle beregningerne blev præsenteret for rådgiverteamet og brugt aktivt i hele projektet.

Fotokreditering: Birch GM Silkeborg