Udviklingsprojekt: Procesværktøjer til energirenovering af ældre etageboligbyggeri

Projekttype 

Udviklingsprojekt om procesværktøjer til energirenovering af ældre etage-boligbyggeri

Ekolabs ydelser

Projektansvarlig

Støttet af

Markedsmodningsfonden (tidl. Fornyelsesfonden)

Periode

2012-2015

Kontakt

Jørgen Lange, jl@ekolab.dk, +45 26 22 57 30

Fra 2012 til 2015 var Ekolab ansvarlig for et projekt støttet af Markedsmodningsfonden, som involverede 12 af de mest engagerede virksomheder i Danmark inden for udvikling af løsninger og produkter til energirenoveringer. Formålet med projektet var at stimulere antallet af succesfulde energirenoveringer ved at udvikle procesværktøjer, der støtter alle parter i renoveringsprocessen – både brugere, rådgivere og udførende.

Værktøjerne blev udviklet på baggrund af analyser, forsøgslejligheder og demoejendomme. Man undersøgte samtidigt alle led i værdikæden, hvilket vil sige, at man arbejdede med områderne 1) at beslutte det rigtige, 2) at gøre det rigtigt og 3) at bruge det rigtigt. Resultatet var procesværktøjer, der tilskynder brugerne til at gennemføre en energirenovering, rådgivere og udførende til at lave de bedste løsninger, producenterne til at anvende mere brugerdreven innovation, og i sidste ende brugerne til at få det bedste ud af deres energirenoverede ejendom.

Af samarbejdspartnere på projektet kan nævnes DTU, Videnscenteret for Energibesparelser i Bygninger, Rönby.dk, Krydsrum Arkitekter, ROCKWOOL, Airmaster, Develco m.fl.

Foto: Pixabay