Pilotprojekt: Bæredygtig fjernvarme

Projekttype 

Pilotprojekt om bæredygtig fjernvarme

Ekolabs ydelser

Rådgivning

Kunde

AffaldVarme Aarhus

Beliggenhed

Aarhus

Periode

2017

Kontakt

Mike Vinge Madsen, mvm@ekolab.dk, +45 31 46 62 18

AffaldVarme Aarhus har i samarbejde med Aarhus Kommune igangsat et pilotprojekt med henblik på at reducere morgenspidser i effektleveringen til kunderne. Det vil sige, projektet vil lokalisere muligheder for at reducere belastningen i fjernvarmesystemet på de tidspunkter, hvor den er størst. Dette vil blandt andet reducere udgifterne til driften af systemet og derfor have økonomiske fordele for fjernvarmeselskabet.

Målet med projektet er på langt sigt, at der kan tilsluttes nye fjernvarmenet i udbygningsområder, som er forsynet fra det eksisterende net med de rørdimensioner, der nu engang findes i området. Derved spares der store summer til opgravning og udskiftning af eksisterende ledninger til større rørdimensioner.

Ekolab har deltaget som rådgiver i pilotprojektet, der tog udgangspunkt i Edwin Rahrsvej 64, Natur- og Vejservice i Aarhus Kommune. Projektet udmundede i implementeringen af en ny styringsstrategi, som har reduceret leveret effekt i morgenspidsen på Edwin Rahrsvej 64 med hele 90 pct.

Fotokreditering: Unsplash