Pilot projekt – Bæredygtig Fjernvarme

Kunde

AffaldVarme Aarhus

Beliggenhed

Aarhus

Type

Pilotprojekt

Rolle

Rådgiver

År

2017

AffaldVarme Aarhus har i samarbejde med Aarhus Kommune igangsat et pilotprojekt med henblik på at reducere morgenspidser i effektleveringen til kunderne tilsluttet fjernvarmenettet, når det er koldt.
Målet med projektet er på langt sigt, at der kan tilsluttes nye fjernvarmenet i udbygningsområder, forsynet fra det eksisterende net med de rørdimensioner, der nu engang findes der. Derved spares der store summer til opgravning og udskiftning af eksisterende ledninger til større rørdimensioner.
Ekolab har deltaget som rådgiver i pilotprojektet med udgangspunkt i Edwin Rahrsvej 64, Natur- og Vejservice i Aarhus Kommune. En ny styringsstrategi har reduceret leveret effekt i morgenspidsen på Edwin Rahrsvej med 90 pct. Det har kunnet lade sig gøre ved at undlade brug af den normale natsænkning, hvorved der lagres mere varme i bygningskonstruktionerne end ellers. AffaldVarme kan på baggrund af vejrprognoser fjernstyre CTS anlægget på adressen mht. styring af morgenspidsen.