Parcelhus, integreret bygningsdesign

Kunde

Privat kunde

Beliggenhed

-

Type

Privat, boligbyggeri

Rolle

Rådgiver

År

2017

I forbindelse med selvbyg af et nyt enfamiliehus i to etager, ønskede kunden en Be 15 beregning af det eksisterende valg af materialer, vinduesvalg, design, mv. Huset opfyldte kravene i Bygningsreglement BR 15. Kunden ønsket desuden at få en analyse af, hvilke alternative løsninger, der ville kunne benyttes for opfylde Bygningsklasse 2020. Der blev udpeget forskellige alternative valg mht. til design, valg af andre vinduer, isoleringstykkelser mv. Alternativerne blev efterfølgende prissat, så kunden kunne vurdere om opfyldelsen af Bygningsklasse 2020 var attraktiv for familien med hensyn til økonomi og klimapåvirkning.