Nybyggeri af enfamiliehus: Integreret bygningsdesign

Projekttype 

Nybyggeri af enfamiliehus

Kategori

Boligbyggeri

Kunde

Privat kunde

Periode

2017

I forbindelse med selvbyg af et toetagers parcelhus ønskede kunden en Be15-beregning af de valgte materialer, vinduer, designs og andet. Desuden ønskede kunden en analyse af, hvilke alternative løsninger der kunne benyttes for at opfylde Bygningsklasse 2020. Ekolab udpegede derfor forskellige alternativer med hensyn til byggeriets design, vinduer, isoleringstykkelser m.m. Alternativerne blev efterfølgende prissat, så kunden kunne vurdere om opfyldelse af Bygningsklasse 2020 var attraktivt for familien, økonomi og klimapåvirkning taget i betragtning.