Østergade 27

Kunde

Advokaterne Arup & Hvidt

Beliggenhed

København

Type

Boligbyggeri

Rolle

Analyser af energirenovering og bæredygtighed

År

2018

Den meget eksklusive ejendom i det centrale København, har Advokatfirmaet Arup & Hvidt som bygningsadministrator. De har i løbet af 2018 bedt Ekolab om at udarbejde analyser af energirenovering og bæredygtighed. Ekolabs ydelser har været vurderinger af forskellige tiltags effekter, så som indvendig og udvendig ydervægsisolering, optimal energibalance med vinduer inkl. integrerede solafskærmningsløsninger, renovering af varmeanlæg og teknikcentral samt implementering af ventilation med respekt for de eksisterende forhold. I den forbindelse er der også vurderet på optimale renoveringspakker for opnåelse af BR’s Renoveringsklasser. Ud fra projektets karakter er det fundet relevant, at Ekolab lavede en dybere analyse af forskellige kølekoncepter til miljørigtig køling, herunder anvendelse af Københavns fjernkøling. For både den aktuelle bygning og for bygningsadministrationen har Ekolab foretaget analyser af relevansen ved bæredygtigheds-certificering. Dette omfattede henholdsvis DGNB’s pilotordning ’Bygninger i drift’ og den etablerede ordning for ’Nybyggeri og omfattende renoveringer’. Projektets stade er nu, at der udarbejdes myndighedsprojekter på henholdsvis ombygninger i den eksisterende bygning og for nye tagboliger.