NS1: DGNB Guld-certificering af nye rækkehuse

Projekttype 

DGNB Guld 2020-certificering af nye boliger

Kategori

Boliger

Ekolabs ydelser

DGNB-auditor

Bygherre

Birch GM Silkeborg

Samarbejdspartnere

Årstiderne Arkitekter

Beliggenhed

Horsens

Periode

2019-2021

Kontakt

Jørgen Lange, jl@ekolab.dk, +45 26 22 57 30

Som DGNB-auditor har Ekolab bidraget til opførelsen af moderne rækkehuse i Horsens. Projektet har haft et bredt bæredygtighedsfokus, hvor hensyn til blandt andet biodiversiteten og beboersammensætningen har haft indflydelse på byggeriet.

Indvendigt i boligerne har der blandt andet været fokus på støjdæmpende overflader, lav afgasning fra materialer og det termiske indeklima. Udvendigt har man etableret terrasser til hver enkel bolig, hvor fra der er direkte adgang til fælles, grønne udearealer, som er placeret i centrum af bebyggelsen.

Tidligt i forløbet udarbejdede man desuden en livscyklusvurdering (LCA) for at identificere byggeriets CO2-aftryk og beregnede også livscyklusomkostninger (LCC) for potentielle byggematerialer. Begge blev brugt aktivt af rådgiverteamet i hele projektets beslutningsproces.