Nordly: DGNB Guld-certificering af 132 nye lejeboliger

Projekttype 

DGNB-certificering af nye boliger

Kategori

Boligbyggeri

Ekolabs ydelser

DGNB-auditor

Bygherre

Birch GM Silkeborg

Samarbejdspartnere

SWECO

Beliggenhed

Randers

Periode

2023

Kontakt

Line Søndergaard Kristensen, lsk@ekolab.dk, +45 22 55 17 68

Som DGNB-auditor har Ekolab bidraget til opførelsen af 132 lejeboliger på Gl. Hobrovej i Randers. Projektet, som har fået navnet Nordly, havde et stærkt bæredygtighedsfokus, der lagde grund for en DGNB Guld 2016-certificering.

Indeklima var et centralt fokus i hele projektforløbet. Tidligt i designfasen overvejede man, hvordan blandt andet dagslys-, lyd- og ventilationsforhold kunne optimeres, og inden projektets afslutning fulgte man op med målinger af blandt andet lyd, tæthed og VOC. Noget af det, man havde fokus på indvendigt i boligerne, var støjdæmpende overflader, lav afgasning fra materialer og det termiske indeklima.

I de tidlige faser udarbejdede man yderligere LCA-beregninger for at identificere byggeriets CO2-aftryk samt LCC-beregninger for potentielle byggematerialer. Begge blev brugt aktivt af rådgiverteamet i hele projektets beslutningsproces.