Nebelhusene: DGNB Guld-certificering af nye rækkehuse

Projekttype 

DGNB-certificering af nye rækkehuse

Kategori

Boligbyggeri

Ekolabs ydelser

DGNB-auditor

Bygherre

Birch GM Silkeborg

Samarbejdspartnere

SWECO

Beliggenhed

Silkeborg

Periode

2021-2022

Kontakt

Line Søndergaard Kristensen, lsk@ekolab.dk, +45 22 55 17 68

Som DGNB-auditor har Ekolab bidraget til opførelsen af nye rækkehuse ved naturskønne Nebelvej i Silkeborg. Projektet havde et bredt bæredygtighedsfokus: lige fra at skabe variation i beboersammensætningen og gode vilkår for biodiversiteten til at anvende certificeret træ fra bæredygtig skovdrift. Byggeriet forventes at blive certificeret med DGNB Guld 2020.

Indeklima var et centralt fokus gennem hele projektforløbet. Man overvejede i de tidlige faser, hvordan blandt andet dagslys, lyd- og ventilationsforhold kunne optimeres, og inden projektets afslutning fulgte man op med målinger af blandt andet lyd, tæthed og VOC.

I de tidlige faser udarbejdede man yderligere LCA-beregninger for at identificere byggeriets CO2-aftryk samt LCC-beregninger for potentielle byggematerialer. Begge blev brugt aktivt i projektets beslutningsproces.

Tilgængelighed var også et vigtigt fokus i projektet. Først og fremmest varierer størrelserne på boligerne, så de både kan anvendes af den enlige, det unge par og børnefamilien. Derudover er flere af badeværelserne designet sådan, at de kan gøres handicapvenlige.