Energirenovering hos Natur- og Vejservice

Projekttype 

Energirenovering

Kategori

Kontorbyggeri

Ekolabs ydelser

Projektansvarlig

Kunde

Aarhus Kommune

Beliggenhed

Aarhus

Varmebehovet hos Natur- og Vejservice er faldet med 44 pct. efter et gennemført energirenoveringsprojekt, hvor Ekolab var projektansvarlig. Bygningen på Edwin Rahrsvej 64 benyttes til opbevaring af køretøjer, maskinel og materialer til opgaver i kommunen, herunder rydning af sne om vinteren. Derudover er der kontorer, mandskabsrum og værksted. De store besparelser er sket ved at udfordre den eksisterende drift ved at ændre styringen af ventilationsanlæg og varmeanlæg til en strategisk behovsstyret drift. Der er udført energirenovering på eksisterende ventilationsanlæg og indkøbt et nyt CTS-anlæg, samt idriftsat en ny styringsstrategi, mv.