Energirenovering hos Natur- og Vejservice (Entreprenørenheden)

Projekttype 

Energirenovering

Kategori

Kontorbyggeri

Ekolabs ydelser

Projektansvarlig

Kunde

Aarhus Kommune

Beliggenhed

Brabrand, Aarhus

Periode

2017

Efter et gennemført energirenoveringsprojekt, hvor Ekolab var projektansvarlig, er varmebehovet hos Natur- og Vejservice faldet med 44 procent. Bygningen på Edwin Rahrsvej 64 benyttes til opbevaring af køretøjer, maskinel og materialer til opgaver i kommunen, herunder rydning af sne om vinteren. Derudover er der kontorer, mandskabsrum og værksted. De store besparelser kommer af, at man udfordrede den eksisterende drift ved at ændre styringen af ventilationsanlæg og varmeanlæg til en strategisk behovsstyret drift. Der er udført energirenovering på eksisterende ventilationsanlæg og indkøbt et nyt CTS-anlæg samt idriftsat en ny styringsstrategi mv.