Indeklimaundersøgelse – Morten Børup Skolen

Kunde

Skanderborg Kommune

Beliggenhed

Skanderborg

Type

Skole

Rolle

Rådgiver

År

2018

Indeklimaundersøgelse med efterfølgende løsningsforslag. Klasselokalerne var hovedsageligt ventileret med naturlig ventilation ved åbning af vinduer. Indeklima-undersøgelsen målte CO2-indhold i luften, temperaturer mv. i seks klasselokaler, som måtte forventes at være de hårdest belastede. Den efterfølgende analyse af data viste, at der var problemer i tre af klasselokalerne. Løsningsforslaget omfattede etablering af mekanisk ventilation i to klasselokaler i form af decentrale ventilationsaggregater. Desuden udskiftning af fast monteret ovenlys til et ovenlys med automatisk åbning i et tredje undervisningslokale.