Indeklimaundersøgelse på Morten Børup Skolen

Projekttype 

Optimering af indeklima

Kategori

Uddannelsesbyggeri

Ekolabs ydelser

Indeklimaundersøgelse og rådgivning

Kunde

Skanderborg Kommune

Beliggenhed

Skanderborg

Periode

2018

Kontakt

Rune Haferbier, rh@ekolab.dk, +45 31 46 91 72

I 2018 foretog Ekolab en indeklimaundersøgelse på Morten Børup Skole i Skanderborg. På baggrund af denne leverede vi efterfølgende en række forslag til, hvordan skolens indeklima kunne optimeres.

Før projektet var skolens klasselokaler hovedsageligt ventileret med naturlig ventilation ved åbning af vinduer. Indeklima-undersøgelsen målte CO2-indhold i luften, temperaturer og andet i seks klasselokaler, som måtte forventes at være de hårdest belastede. Den efterfølgende analyse af data viste, at der var problemer i tre af klasselokalerne. Løsningsforslaget omfattede etablering af mekanisk ventilation i to klasselokaler i form af decentrale ventilationsaggregater samt udskiftning af fast monteret ovenlys til et ovenlys med automatisk åbning i et tredje undervisningslokale.