Mørkhøj Skole, Enghavegård Skole og Gyngemosehallen

Kunde

Gladsaxe Kommune

Beliggenhed

Gladsaxe

Type

Skole og sport

Rolle

Rådgiver

År

2017 - 2018

For Gladsaxe kommune har Ekolab gennemført indeklimaanalyser på tre skoler, Mørkhøj Skole, Enghavegård Skole og Gyngemosehallen, som er en multihal. Analyserne er fulgt op af konkrete forbedringsforslag, som tog udgangspunkt i de eksisterende forhold med afprøvninger/forsøg inden en evt. implementering. Ekolab har efterfølgende projekteret diverse tiltag og ført fagtilsyn på disse.
Princippet i opgaven var fra start, at der kun igangsættes tiltag baseret på opsamling af konkrete erfaringer/målinger, og at gennemførelsen af tiltag koordineres med planlagte vedligeholdelsesarbejder.