Mørkhøj Skole, Enghavegård Skole og Gyngemosehallen: Optimering af indeklima

Projekttype 

Optimering af indeklima

Kategori

Uddannelsesbyggeri

Ekolabs ydelser

Indeklimaanalyser, projektering og fagtilsyn

Kunde

Gladsaxe Kommune

Beliggenhed

Gladsaxe

Periode

2017-2018

For Gladsaxe kommune har Ekolab gennemført indeklimaanalyser på tre skoler: Mørkhøj Skole, Enghavegård Skole og Gyngemosehallen, som er en multihal. Analyserne er fulgt op af konkrete forbedringsforslag, som tog udgangspunkt i de eksisterende forhold med afprøvninger/forsøg inden en evt. implementering. Ekolab har efterfølgende projekteret diverse tiltag og ført fagtilsyn på disse.

Princippet i opgaven var fra start, at der kun igangsættes tiltag baseret på opsamling af konkrete erfaringer/målinger, og at gennemførelsen af tiltag koordineres med planlagte vedligeholdelsesarbejder.