Middelfart Gymnasiums Idrætshal

Kunde

Aarhus Kommune

Beliggenhed

Middelfart

Type

Offentligt byggeri, sport

Rolle

Rådgiver

År

2017

Det eksisterende luftvarmeanlæg viste ved en energiscreening og analyse, at det burde nedlægges på grund af et for stort energiforbrug om vinteren. Der blev derfor projekteret et nyt centralt ventilationsaggregat med varmegenvinding samt stråleloft til opvarmning. Luftmængden i ventilationen kunne nu nedsættes om vinteren idet ventilationen kun skulle dække det atmosfæriske indeklima. Løsningen omfattede ombygning af CTS anlægget, inklusiv en integrering af eksisterende styring for automatisk vinduesopluk, med det formål at opnå en samlet hybrid ventilationsløsning. I forbindelse med projektet blev taget efterisoleret og der blev etableret nyt loft og belysning.