Energioptimering i Middelfart Gymnasiums idrætshal

Projekttype 

Optimering af energiforbrug

Kategori

Uddannelsesbyggeri

Ekolabs ydelser

Energiscreening, analyse og projektering

Kunde

Aarhus Kommune

Beliggenhed

Middelfart

Periode

2017

Kontakt

Mike Vinge Madsen, mvm@ekolab.dk, +45 31 46 62 18

I 2017 foretog Ekolab en energiscreening og efterfølgende analyse i idrætshallen på Middelfart Gymnasium, som viste, at det eksisterende luftvarmeanlæg burde nedlægges på grund af et for stort energiforbrug om vinteren. Der blev derfor projekteret et nyt centralt ventilationsaggregat med varmegenvinding samt stråleloft til opvarmning. Luftmængden i ventilationen kunne nu nedsættes om vinteren, idet ventilationen kun skulle dække det atmosfæriske indeklima. Løsningen omfattede en ombygning af CTS-anlægget, inklusiv en integrering af eksisterende styring for automatisk vinduesopluk, med det formål at opnå en samlet hybrid ventilationsløsning. I forbindelse med projektet blev taget efterisoleret, og der blev etableret nyt loft og belysning.