Lavenergidesign af større bygninger, kursus

Kunde

Molio/Byggecentrum

Beliggenhed

-

Type

Kursus

Rolle

Underviser

År

2017 - 2018

Kurset går i dybden med lavenergi-design for større etagebygninger (kontor og service), men er relevant for alle bygningstyper. Kurset er gennemført flere gange siden første workshop i november 2017. Med et meget stærkt og erfarent underviserteam, tilbydes både teoretisk baseret og erfaringsbaseret undervisning. Der gives anvisninger på, hvordan større lavenergibygninger opført efter BR standard og lavenergiklasser kan designes, så de opfylder de komplekse krav der stilles til energi og indeklima. I kursusforløbet er der stort fokus på praksis, herunder brugerindflydelse. Jørgen Lange er uddannelsesleder og underviser på kurset.