Kursus: Lavenergidesign af større bygninger

Projekttype 

Kursus om lavenergidesign af større bygninger

Kategori

Flere bygningstyper

Ekolabs ydelser

Uddannelsesledelse og undervisning

Kunde

Molio/Byggecentrum

Periode

2017-

Kontakt

Jørgen Lange, jl@ekolab.dk, +45 26 22 57 30

Jørgen Lange, Ekolabs direktør og indehaver, har været uddannelsesleder og underviser på kurset ‘Lavenergidesign – for større bygninger’, der i samarbejde med Byggecentrum (MOLIO) er blevet gennemført ad flere omgange, siden første workshop løb af stablen i november 2017. Ekolab er leverandør af flere kurser og konferenceledelse til MOLIO, og dette kursus har tæt relation til et tidligere kursus, der omhandlede lavenergiinstallationer i passivhusbyggeri.

Kurset tilbød teoretisk og erfaringsbaseret undervisning leveret af et fagligt stærkt og rutineret team med baggrund i både forskning, videnscentre og praksis. Kursisterne lærte, hvordan større lavenergibygninger opført efter BR-standard og lavenergiklasser kan designes, så de opfylder de komplekse krav, der stilles til energi og indeklima. Selvom kurset gik i dybden med lavenergidesign af større etagebygninger (kontorer og service), var indholdet af undervisningen relevant for alle bygningstyper. Undervisningen havde desuden stort fokus på optimering af traditionel praksis, herunder brugerinteraktion.