Kunsthal Aarhus: Energirådgivning for Aarhus Kommune

Projekttype 

Energibesparende løsninger

Kategori

Kulturbyggeri

Ekolabs ydelser

Rådgiver

Kunde

Aarhus Kommune

Beliggenhed

Aarhus

Periode

2016-2018

Kunsthal Aarhus blev oprindelig grundlagt i 1917 på initiativ af Aarhus Kunstforening og er senere udbygget. Aarhus Kommune har benyttet Ekolab som sparringspartner i forbindelse med energibesparende løsninger i den oprindelige del af Kunsthal Aarhus. Projekter har bl.a. indeholdt en hulmursisolering af eksisterende ydervægge, etablering af nyt terrændæk med isolering og gulvvarme, herunder nedlægning af krybekælder.