Kunsthal Aarhus – energirådgivning

Kunde

Aarhus Kommune

Beliggenhed

Aarhus

Type

Museum

Rolle

Rådgiver

År

2016 - 2018

Kunsthal Aarhus blev oprindelig grundlagt i 1917 på initiativ af Aarhus Kunstforening, og er senere udbygget. Aarhus Kommune har benyttet Ekolab som sparringspartner i forbindelse med energibesparende løsninger i den oprindelige del af Kunsthal Aarhus. Projekter indeholdt bl.a. en hulmursisolering af eksisterende ydervægge, etablering af nyt terrændæk med isolering og gulvvarme, herunder nedlægning af krybekælder.