Kalkværksvej 10

Kunde

Aarhus Kommune

Beliggenhed

Aarhus

Type

Offentligt byggeri, administration

Rolle

Rådgiver

År

2017

På Kalkværksvej 10 ligger en af Aarhus Kommunes administrationsbygninger. Der var på øverste etage i en af fløjene konstateret meget høje indetemperaturer om sommeren til stor gene for medarbejderne.
Ekolab foretog indledningsvis detaljerede målinger af indeklimaet mht. temperaturer, CO2-indhold, fugtighed mv. Målingerne viste, at temperaturerne om sommeren ofte var over 27°C.
Ud fra en lang række beregninger i simuleringsmodellen BSim, udarbejdede Ekolab nogle forslag til problemets løsning. Efterfølgende forestod Ekolab udbud og etablering af udvendig solafskærmning, samt optimering af CTS-systemet, så der ventileres med natkøling, når der er behov for det.