Kalkværksvej 10: Optimering af indeklima

Kunde

Aarhus Kommune

Beliggenhed

Aarhus

Et godt indeklima er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø, og der er en lang række faktorer såsom temperatur, luftkvalitet og støj, som har afgørende betydning herfor. På Kalkværksvej 10 ligger en af Aarhus Kommunes administrationsbygninger. På øverste etage i en af bygningens fløje var der konstateret meget høje indetemperaturer om sommeren til stor gene for medarbejderne. Med intentionen om at løse problemet og herved forbedre indeklimaet for bygningens brugere blev Ekolab hyret ind.

Ekolab foretog indledningsvis detaljerede målinger af indeklimaet med hensyn til temperaturer, CO2-indhold, fugtighed mv. Målingerne viste, at temperaturerne om sommeren ofte var over 27°C. På baggrund af en lang række beregninger i simuleringsmodellen BSim udarbejdede Ekolab nogle forslag til, hvordan problemet kunne løses. Efterfølgende forestod Ekolab udbud og etablering af udvendig solafskærmning samt optimering af CTS-systemet, således der ventileres med natkøling, når der er behov for det.