Islands Brygge 37

Kunde

Københavns Kommune

Beliggenhed

København

Type

Pilotprojekt

Rolle

Rådgiver

År

2012

Projektets mål var at skabe et referenceprojekt for energirenovering af en eksisterende bygning, som derefter kunne danne baggrund for fremtidige energirenoveringer i Københavns Kommune. Ekolab var med som en del af rådgivergruppen og arbejdede i projektet som energispecialist og bæredygtighedskonsulent. Projektet indeholdt en præsentation og dialog med brugerne, som blev inddraget i beslutningsprocessen. Projektet omfattede et bygningsafsnit på 10.000 m2, og analyser viste at energiforbruget faldt med 50 pct., hvilket bevirkede at energimærket blev forbedret fra C til A. Desuden var der store forbedringer i indeklima med hensyn til termisk og atmosfærisk komfort samt akustik og støjdæmpning. I forlængelse af projektet blev Ekolab indkøbt til vurdering og kommentering af Københavns Kommunes igangværende arbejde med definering af tilgang til bæredygtighed i byggeri.