Indvendig isolering/ventilation

Kunde

EUDP (Energistyrelsen)

Beliggenhed

-

Type

Udviklingsprojekt

Rolle

Rådgiver

År

2016 - 2018

Ekolab har i flere år arbejdet intensivt med både indvendig isolering samt optimerede ventilationsanlæg til ældre etagebyggeri. Bl.a. i forbindelse med projekt Ryesgade 30 i Kbh. N, som fik RENOVER prisen i 2013 med titlen ”Danmarks Bedste Renovering”.
Som en del af et konsortium bestående af DTU, Universitet i Dresden, COWI, Ronby.dk, Nilan, Airmaster, Kingspan, Introflex og entreprenør Enemærke & Pedersen, gennemførte Ekolab projektet ”Energirigtig komfort i ældre etagebygninger”.
Decentrale ventilationsanlæg blev forbedret med fokus på indbygning, servicevenlighed, overvågning, støjdæmpning og optimeret drift. Indvendig isolering i form af nye isoleringstyper, rådsikre indbygningsdetaljer f.eks. omkring træbjælkelag og forbedrede monteringsmetoder blev testet i projektet. Der blev foretaget fuldskala afprøvninger af de nye løsninger i eksisterende bygninger.