Holstebro Slagteri: Transformation af gammelt slagteri til kultursted

Projekttype 

Transformation af gamle slagteri-bygninger til kultursted

Kategori

Kulturbyggeri

Ekolabs ydelser

Energi- og indeklimaberegninger og -analyser samt udarbejdelse af styringsstrategi

Bygherre

Holstebro Kommune, Slagteriet, Kulturdivisionen

Samarbejdspartnere

Lendager

Beliggenhed

Holstebro

Periode

2021-2022

Kontakt

Martin Kürstein Jepsen, mkj@ekolab.dk, +45 30 12 45 90

Fra 2021 til 2022 har Ekolab bidraget til transformationen af gamle slagteribygninger til spændende kultursted i Holstebro. Det primære fokus i projektet har været at undersøge mulighederne for energibesparelser i byggeriet, hvis man afviger fra de gældende krav i Bygningsreglementet og i stedet er tro mod det formål, kravene er formuleret til.

Man udarbejdede blandt andet en styringsstrategi og et styringssystem, som muliggør en brug af bygningen, hvor man undgår, at rum, som efter tanken kun skal holdes frostfrie, reelt opvarmes til normale indetemperaturer. Ved at løse dette (ellers almindeligt forekommende) problem reduceres varmebehovet i bygningen markant. Af den grund opstod et stærkt fagligt argument for at begrænse efterisoleringen til specifikke zoner af bygningen og underlægge de øvrige skrappe energibudgetter. Denne begrænsning betød store besparelser på materialefronten og dermed en stor reduktion af ikke bare de økonomiske omkostninger, men også den indlejrede CO2 i materialerne. Over bygningens levetid gav det en beregnet CO2-reduktion på ca. 50 procent.

Det er håbet, at projektet kan være til inspiration for andre bygherrer, der som Holstebro Kommune står med store og solide bygninger, som sagtens kan få nyt liv, men hvor de gældende krav sætter så store benspænd, at deres visioner må forblive visioner. Ligeledes er projektet et indspil til debatten om Bygningsreglementet kontra det reelle formål med de krav, der stilles heri.

Fotokreditering: Nikolaj Callisen Friis/Lendager