Høgereden: Ventilationsløsning i privat børnehave

Projekttype 

Renovering

Kategori

Dagsinstitution

Ekolabs ydelser

Rådgivning

Kunde

Norddjurs Kommune

Beliggenhed

Ørsted

Periode

2013

Høgereden er en privatejet børnehave i Norddjurs Kommune, som holder til i et stuehus oprindeligt opført i slutningen af 1800-tallet. I 2013 blev der gennemført en gennemgribende renovering af stuehuset med henblik på at opfylde de gældende regler i bygningsreglementet. I den forbindelse var Ekolab rådgiver med henblik på at finde en ventilationsløsning, der ikke ville blive for omkostningstung. Løsningen blev at etablere decentral mikroventilation, som opfylder myndighedskravene.