Hasselhusene: DGNB Guld-certificering af 77 nye rækkehuse

Projekttype 

DGNB-certificering af nye rækkehuse

Kategori

Boligbyggeri

Ekolabs ydelser

DGNB-auditor

Bygherre

Birch GM Silkeborg

Samarbejdspartnere

Birch Ejendomme og Rambøll

Beliggenhed

Kolding

Periode

2021-2022

Kontakt

Line Søndergaard Kristensen, lsk@ekolab.dk, +45 22 55 17 68

Som DGNB-auditor har Ekolab bidraget til opførelsen af 77 rækkehuse ved Blåbærvej i Vonsild, Kolding. Projektet, som har fået sit navn fra beplantningen i området, hvor blandt andet hasselbuske er med til at løfte biodiversiteten, havde et bredt bæredygtighedsfokus.

I udviklingsfasen havde man blandt andet fokus på at etablere grønne arealer, der skaber gode betingelser for fællesskab mellem beboerne samt plante- og dyreliv. Til hvert enkelt rækkehus blev der derfor etableret en terrasse omkranset af hæk, hvorfra der er direkte adgang til de fælles uderum, som er placeret i centrum af bebyggelsen.

Indeklima var derudover et centralt fokus gennem hele projektforløbet. Man overvejede i de tidlige faser, hvordan blandt andet dagslys, lyd- og ventilationsforhold kunne optimeres og inden projektets afslutning fulgte man op med målinger af blandt andet lyd, tæthed og VOC.

I de tidlige faser udarbejdede man også LCA-beregninger for at identificere byggeriets CO2-aftryk samt LCC-beregninger for potentielle byggematerialer. Begge blev præsenteret for rådgiverteamet og brugt aktivt i projektets beslutningsproces. Som følge heraf er alt træ, som blev brugt i byggeriet, certificeret og kommer fra bæredygtig skovdrift. Alt i alt resulterede bæredygtighedsarbejdet i, at byggeriet blev certificeret med DGNB Guld 2020.