Hasle Skole

Kunde

Aarhus Kommune

Beliggenhed

Aarhus

Type

Skole

Rolle

Rådgiver

År

2018

Efter en indledende energiscreening, blev der udvalgt et energirenoveringsprojekt på skolens boldspilshal. Eksisterende rytterlys (200 m2), gav ofte blænding i forbindelse med dagsaktiviteter i hallen. Rytterlysene blev demonteret og erstattet med en fast tagkonstruktion. Brandforholdende blev desuden ændret sådan at røgudluftning blev bragt i overensstemmelse med gældende brandkrav. Ekolab projekterede og førte fagtilsyn på opbygningen.
Sikkerhedskoordinering: Ekolab har stået for den praktiske sikkerhedskoordinering i projekteringsfasen og udførelsesfasen og desuden udarbejdet planen for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Planen omfatter byggefasen og den efterfølgende driftsfase i hele bygningens levetid.