Fondenes Hus

Kunde

Bikubefonden

Beliggenhed

København

Type

Administrationsbygning

Rolle

Rådgiver

År

2013 - 2017

Den elegante etageejendom i København V huser i dag 11 fonde, inkl. Bikubefonden. Ekolab havde, som en del af et rådgiverteam i 2013, udarbejdet et beslutningsgrundlag for en gennemgribende nyindretning af bygningen. Ekolab varetog efterfølgende projektering og fagtilsyn på installationsarbejderne.
Ekolab har i 2017 gennemført en omfattende energianalyse og været rådgiver på udvalgte energitiltag der omfatter ombygning af ventilationsanlæg, opgradering af CTS-anlæg og automatik. De valgte løsninger tilgodeser optimering af indeklima, energiudgifter og investeringer.
Ekolab har i 2017 gennemført en omfattende energianalyse og været rådgiver på udvalgte energitiltag der omfatter ombygning af ventilationsanlæg, opgradering af CTS-anlæg og automatik. De valgte løsninger tilgodeser optimering af indeklima, energiudgifter og investeringer.