Restaurering af fredet ejendom – Fasangården

Kunde

Slots- og Kulturstyrelsen

Beliggenhed

Frederiksberg

Type

Traktørsted

Rolle

Rådgiver

År

2017 - 2019

Renovering og anvendelsesændring af en 380 m2 hovedbygning med tilhørende staldbygning på Fasangården, Frederiksberg Have. De to bygninger er fredede og oprindelig opført i 1682 som bolig for fasanmesteren, der var ansat af kongen til at opdrætte fasaner. Bygningen ønskes konverteret fra bolig til traktørsted med nyt køkken. Ekolab er installationsingeniør på projektet og har ansvaret for energioptimering af klimaskærm og installationer. Opgaven omfatter projektering af VVS, ventilation, afløb, fagtilsyn mv. totalrådgiver: Krydsrum Arkitekter, Konstruktionsingeniør: AB Clausen, Restaureringskonsulent: Søren Vadstrup.