Fasangården: Restaurering af fredet ejendom

Projekttype 

Restaurering af fredet ejendom

Kategori

Bevaringsværdigt byggeri

Ekolabs ydelser

Projektering af installationer

Kunde

Slots- og Kulturstyrelsen

Samarbejdspartnere

Krydsrum Arkitekter, ABC – Rådgivende Ingeniører og Søren Vadstrup

Beliggenhed

Frederiksberg

Periode

2017-2019

Kontakt

Jørgen Lange, jl@ekolab.dk, +45 26 22 57 30

Fra 2017 til 2019 var Ekolab med til at renovere og ændre anvendelsen af en 382 kvm hovedbygning med tilhørende staldbygning (100 kvm) på Fasangården i Frederiksberg Have. Slots- og Kulturstyrelsens ønske var at bevare bygninger og havemiljø, men give stedet en funktion, som er til gavn for offentligheden.

De første dele af anlægget, som i dag er fredet, blev allerede opført i 1682 som bolig for fasanmesteren, der var ansat af kongen til at opdrætte fasaner. Hovedbygningen, og sandsynligvis staldbygningen, blev bygget i 1737 af J. C. Krieger og har siden været genstand for to ombygninger i henholdsvis 1813 og 1828.

Formålet med projektet var at konvertere det historiske byggeri fra bolig til traktørsted med et nyt køkken. Ekolab var energi- og installationsingeniør på projektet og havde ansvaret for energioptimering af klimaskærm og installationer. Opgaven omfattede blandt andet projektering af VVS, ventilation, afløb og fagtilsyn.

Totalrådgiveren på projektet var Krydsrum Arkitekter, konstruktionsingeniøren var AB Clausen, og Søren Vadstrup var restaureringskonsulent.