ESCO-projekt: Energiscreening af fire sygehuse

Kunde

Region Sjælland

Beliggenhed

Sjælland

I samarbejde med Kemp & Lauritzen har Ekolab gennemført energiscreeninger af fire forskellige sygehuse med et samlet etageareal på 198.000 kvm.

Projektet var faseopdelt, hvor den første fase bestod i screening og beregning af energibesparende tiltag for de fire sygehuse. Ekolab gennemførte energiscreeningerne samt foretog de indledende beregninger af tiltagenes rentabilitet.

Tiltagene vedrørte ventilation, varmeanlæg, klimaskærm og belysning. Der blev for de fire sygehuse beregnet energibesparelser svarende til en varmebesparelse på 5.864 MWh/år, en el-besparelse på 2.604 MWh/år og en samlet CO2-reduktion på 964 ton/år.