ESCO – Fire sygehuse – Energiscreening

Kunde

Region Sjælland

Beliggenhed

Sjællands

Type

Hospitalsbyggeri

Rolle

Rådgiver

År

2017 - 2018

Projektet er faseopdelt hvor den første fase består i screening og beregning af energi-besparende tiltag for de 4 sygehuse med et samlet etageareal på 198.000 m2. Arbejdet udføres i et samarbejde med Kemp & Lauritzen. Ekolab gennemfører energiscreening og de indledende beregninger af tiltagenes rentabilitet. Tiltagene vedrører ventilation, varmeanlæg, klimaskærm og belysning. Der er for de 4 sygehuse beregnet energibesparelser svarende til en varmebesparelse på 5.864 MWh/år, en el-besparelse på 2.604 MWh/år og en samlet CO2-reduktion på 964 ton/år.