ESCO-projekt: 64 kommunale ejendomme i Ringsted

Projekttype 

ESCO-projekt med 64 kommunale ejendomme

Kategori

Kommunale ejendomme

Ekolabs ydelser

Energiscreening og projektering af energibesparende tiltag, herunder tiltag vedrørende VVS, ventilation, CTS og belysning

Kunde

Ringsted Kommune

Beliggenhed

Ringsted

Periode

2017-2021

Kontakt

Astrid Fremstad Bergen, afb@ekolab.dk, +45 30 12 87 18

Ekolab har været rådgiver for Kemp & Lauritzen i et ESCO-projekt, der omhandlede energioptimering af Ringsted Kommunes ejendomme. Formålet med Ringsted-projektet var at reducere kommunens energiforbrug gennem renovering og optimering af bygningernes installationer, automatik og klimaskærm. 64 af kommunens ejendomme, der tilsammen udgør ca. 150.000 kvm, gennemgik en grundig energiscreening, hvorefter 10 skoler, 16 børneinstitutioner, Ringsted Svømmehal og Sportscenter samt tre øvrige ejendomme blev udvalgt til at gennemgå en energirenovering.

ESCO er en forkortelse for Energy Service Companies og bruges i Danmark til at beskrive en samarbejds- og finansieringsmodel, hvor energibesparelser betaler for optimering og fornyelse af eksempelvis bygninger. Det vil sige, der finder et samarbejde sted mellem en bygningsejer og en virksomhed, der har så stor viden om bygningernes energiforbrug, at den kan udføre energiforbedringer og garantere en given energibesparelse over en årrække.

Projektet bestod af to faser: I den første fase (2017-2018) blev en omfattende energianalyse udført, der havde til formål at kortlægge potentialerne for energibesparelser i de kommunale bygninger. Kortlægningen blev brugt til at udarbejde et idékatalog med beskrivelser af alle energibesparende tiltag, der ville være relevante at gennemføre. I den anden fase (2018-2021) projekterede og implementerede man en række helhedsløsninger på udvalgte ejendomme med fokus på bygningsvedligehold, indeklima og energiforbrug.