ESCO Ringsted – 64 ejendomme

Kunde

Ringsted Kommune

Beliggenhed

Ringsted

Type

Offentligt byggeri

Rolle

Rådgiver

År

2017 - 2019

Energirenovering af 64 kommunale bygninger (142.000 m2), herunder 10 skoler, børnehaver, kontorejendomme, sociale institutioner og kulturbygninger. Ekolab gennemfører energiscreening og projektering af bæredygtige tiltag (ventilation, varmeanlæg, klimaskærm, CTS-anlæg), der reducerer energiforbrug og forbedrer indeklimaet. Arbejdet udføres i et samarbejde med Kemp & Lauritzen, der er udførende og totalentreprenør på projektet. Driftspersonalet vil gennemgå et uddannelsesforløb der sikrer en energieffektiv drift i årene fremover.