Energifonden: Kvikguide til bæredygtighed

Projekttype 

Udviklingsprojekt om bæredygtighed i udførelsesfasen

Kategori

Flere bygningstyper

Ekolabs ydelser

Projektdeltager

Støttet af

Energifonden

Periode

2019-2020

Kontakt

Jørgen Lange, jl@ekolab.dk, +45 26 22 57 30, eller Line Kristensen, lsk@ekolab.dk, +45 22 55 17 68

I samarbejde med Teknologisk Institut (projektleder) og PrimeTime A/S samt med sparring fra en større gruppe aktører, herunder Det Økologiske Råd, har Ekolab været med til at udvikle en guide, inkl. et digitalt opslagsværk og en undervisningspakke, om bæredygtighedskrav i byggeri. Guiden, der kaldes ‘Kvikguide til bæredygtighed’, fokuserer primært på renovering og ombygning, og den henvender sig til håndværkere, installatører og bygningskonstruktører. Guiden består af en vejledning og en eksempelsamling på dybe og helhedsorienterede renoveringer.

For mange håndværks-, entreprenør- og installationsvirksomheder er bæredygtighed og cirkulær økonomi forholdsvis fremmede begreber, der er vanskelige forholde sig til i praksis. Af den grund går der ofte en del af et projekts bæredygtighedspotentiale tabt i udførelsesfasen. ‘Kvikguide til bæredygtighed’ har derfor til formål at afmystificere begreberne for de udførende aktører og herved skabe bedre forudsætninger for at realisere de bæredygtige visioner, som opstilles i byggeprocessens tidligere faser. Guiden beskriver, hvordan håndværkere og andre udførende aktører helt konkret kan arbejde med bæredygtighed og en cirkulær tilgang i praksis – et skridt ad gangen. I øvrigt giver den indblik i, hvilken rolle og funktion de udførende har i DGNB-certificerede byggerier.