Energi og indeklima – den skandinaviske designhøjskole

Kunde

Den Skandinaviske Designhøjskole

Beliggenhed

Randers

Type

Undervisningsbygning

Rolle

Rådgiver

År

2017

Ekolabs nyligt afleverede gennemgang af mulighederne for nye tiltag er således mere eller mindre en direkte udløber af det første samarbejde. Taget på Kampestensladen stod for at skulle udskiftes og Designhøjskolen var igen interesseret i at bæredygtighed og økonomi indgik i udførelsen af arbejdet. Man har for eksempel overvejet om taget skulle isoleres, om der skulle solceller på taget og lignende. Ekolabs beregninger viser dog at de lavere energiudgifter og den forøgede CO2-neutralitet, som er resultatet af den tidligere ændring af opvarmningen, betyder at det ikke kan betale sig at efterisolere og samtidig er de nugældende solcelleordninger så lidt profitable at det heller ikke er et relevant tiltag.

Til gengæld viser gennemgangen af de øvrige bygninger at der er et potentiale i forbedringer på mange forskellige niveauer. Ekolabs forslag til tiltag spænder fra ting der omfatter energibesparelser, løsning af problemer med støjgener og forbedring af indeklima. Et konkret eksempel er et forslag om at lave skiftende drift mellem de to pumper, der sørger for varmeforsyningen til henholdsvis Designhøjskolen og Mimers Brønd fra et fælles teknikrum, der kan resultere i en regulær energibesparelse samtidig med at pumperne kan være reserver for hinanden i tilfælde af problemer.