CTS- og målerstrategi

Kunde

Silkeborg Kommune

Beliggenhed

-

Type

Udviklingsprojekt

Rolle

Rådgiver

År

2016

I 2015 igangsatte Ekolab et internt udviklingsarbejde vedr. optimeret anvendelse af CTS i bygninger. Det indeholdt kortlægning af veje til bedre indkøb fra bygherre, fremtidssikring igennem teknologivalg – og en bedre sammenstilling mellem den anvendte energi sammenholdt med et opnået indeklima. En procesbeskrivelse blev introduceret for Silkeborg Kommune som fandt emnet relevant og værdiskabende. Der blev aftalt et indledende ’pre-jekt ’ med et workshopforløb til afklaring af indholdet. Efterfølgende blev der i 2016 gennemført et projekt om optimeret målerstrategi og – målerkoncept samt et efterfølgende udbud med implementering.