Internt udviklingsprojekt: CTS- og målerstrategi

Projekttype 

Internt udviklingsprojekt om CTS og målerstrategi

Kategori

Flere bygningstyper

Kunde

Silkeborg Kommune

Beliggenhed

Silkeborg

Periode

2016

Kontakt

Jørgen Lange, jl@ekolab.dk, +45 26 22 57 30

I 2015 igangsatte Ekolab et internt udviklingsarbejde, der omhandlede optimeret anvendelse af CTS i bygninger. Projektet indeholdt først og fremmest en kortlægning af de forskellige veje, som findes for bygherre, til bedre indkøb af CTS. Heri ligger, hvad der er bedst for totaløkonomien, inklusiv udgifter til løbende tilpasninger, samt hvordan CTS-løsningen fremtidssikres gennem den valgte teknologi. Derudover blev der foretaget en vurdering af de eksisterende muligheder, som findes for at sammenholde den anvendte energi i en bygning med den opnåede komfort.

Efter det indledende arbejde blev en procesbeskrivelse introduceret for Silkeborg Kommune, som var interesseret i at optimere deres indkøb og anvende automatiksystemer til bygningsstyring. Ekolab og Silkeborg Kommune aftalte et pre-jekt med et afklarende workshopforløb. Herefter blev et projekt om optimeret målerstrategi og -koncept gennemført i 2016 samt et efterfølgende udbud med implementering.

Projektet er et af flere, som Ekolab har igangsat på eget initiativ. Her vælger Ekolab et indsatsområde, som der identificeres og analyseres løsninger inden for, hvorefter der findes en samarbejdspartner, som løsningerne kan afprøves sammen med.