Brugsvandsrenovering – Officersbygningen

Kunde

Aarhus Kommune - MTM

Beliggenhed

Aarhus

Type

Administration og undervisning

Rolle

Rådgiver

År

2019

Med fokus på energi er hele brugsvandssystemet blevet udskiftet, og den varme brugsvandsproduktion er blevet ændret til decentral produktion, de steder der reelt er behov.