Brugerdrevet bygningsfornyelse, udviklingsprojekt

Kunde

Socialministeriet

Beliggenhed

-

Type

Udviklingsprojekt

Rolle

Rådgiver

År

2011 - 2014

I dette udviklingsprojekt indenfor energirenovering deltog Ekolab i det procesorienterede fokus med brugerinvolvering og brugerinvolveret innovation i renoveringsprojekter. Udgangspunktet for undersøgelserne var dialog med beboerne i den ældre etageejendom på Ryesgade 25, Kbh. N. Indledningsvis blev der gennemført en energiscreening og en screening af ejendommes potentialer mht. bo-værdi. Dernæst var der brugerinvolvering i form af workshops og interviews med beboerne, samt spørgeskemaundersøgelser og faglige introduktioner, for at få kortlagt erkendte og ikke erkendte behov. På baggrund af dette arbejde, blev der udarbejdet et idé-katalog for en helhedsorienteret indsats, hvor energirigtige tiltag var kombineret med oplevet merværdi for beboerne. Projektteamet bestod af proceskonsulenter, arkitekter og bygningsadministratorer og ikke mindst beboerne i Ryesgade 25.