Bramdrup Skole

Kunde

Kolding Kommune

Beliggenhed

Kolding

Type

Offentligt byggeri, skole

Rolle

Rådgiver

År

2017

Opgaven startede med detaljerede målinger af indeklimaparametre i kontorer og klasselokaler. Ekolab foretog en grundig gennemgang af skolens CTS/automatik set i forhold til driften af eksisterende ventilationsanlæg. Det viste sig, at et af ventilationsanlæggene blev reguleret på en forkert måde. I en årrække havde der været klager over ”dårlig luft” på kontorerne. På grund af de oplevede forhold omkring dårlig luftkvalitet på kontorerne, havde man skruet op for ventilationen. Indeklimaundersøgelserne viste imidlertid, at det reelle problem var overtemperaturer i kontorerne, og at dette blev opfattet som dårlig luftkvalitet. Ved at etablere udvendig solafskærmning vil problemet med overtemperaturer i kontorerne være løst, og der kan samtidig reguleres ned for den forøgede ventilation med energibesparelser til følge.
Kolding Kommune har vist interesse for Ekolabs helhedsorienterede tilgang til opgaven, hvilket har ført til et samarbejde om bl.a. strategi for drift af tekniske anlæg, bygninger og CTS.