Udviklingsprojekt om behovsstyret ventilation

Projekttype 

Udviklingsprojekt om behovsstyret ventilation

Kategori

Flere bygningstyper

Ekolabs ydelser

Projektdeltager

Støttet af

EUDP

Periode

2016-2019

Kontakt

Jørgen Lange, jl@ekolab.dk, 26 22 57 30

Fra 2016 til 2019 deltog Ekolab i et EUDP-støttet projekt, hvis formål var at udvikle, demonstrere og overvåge behovsstyret ventilation i individuelle rum. På grundlag af teoretiske analyser og udvikling af nye styringsalgoritmer, blev systemerne afprøvet i en række demolejligheder i ældre etageboligejendomme.

Det primære fokus i projektet var som sagt på udviklingen af den behovsstyrede ventilation i individuelle rum og den løbende overvågning heraf. Derudover blev der dog også arbejdet med metoder til at fjerne finansielle og strukturelle barrierer. I systemerne indgår elementer såsom smart styring, hvor data indsamles og analyseres med lokale vejrudsigter, og en ny type sensor, der skal registrere forurening fra lugtgener, samt en nyudviklet luftfordelingsboks. Demonstrationen af systemet gav praktisk viden til fremtidig kommerciel implementering.

DTU-BYG var projektansvarlig og udover Ekolab deltog en række centrale parter indenfor energirenovering og indeklima, herunder Dansk Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, Rönby.dk, Arup&Hvidt, Sustain Air, IC-Meter og EBM-papst.