Behovsstyret ventilation – udviklingsprojekt

Kunde

EUDP/Energistyrelsen

Beliggenhed

-

Type

Udviklingsprojekt

Rolle

Rådgiver

År

2016 - 2019

EUDP støttet projekt hvor formålet er at udvikle, demonstrere og overvåge behovstyret ventilation i individuelle rum. På grundlag af teoretiske analyser og udvikling af nye styringsalgoritmer, afprøves systemerne i en række demolejligheder i ældre bolig etageejendomme Fokus i projektet er på udviklingen af den behovstyrede ventilation i individuelle rum og den løbende overvågning heraf. Derudover arbejdes der med metoder til at fjerne finansielle og strukturelle barrierer. Der indgår elementer så som: Smart styring, hvor data indsamles og analyseres med lokale vejrudsigter. En ny type sensor der skal registrere forurening fra lugtgener samt en nyudviklet luftfordelingsboks.
Demonstrationen af systemet ville give praktisk viden til fremtidig kommerciel implementering.
DTU-BYG er projektansvarlig og udover Ekolab deltog en række centrale parter indenfor energirenovering og indeklima: Dansk Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, Rönby.dk, Arup&Hvidt, Sustain Air, IC-Meter, EBM-papst, m.fl.