Astrid Lindgrens Kvarteret B&C: DGNB Guld-certificering af nye boliger

Projekttype 

DGNB-certificering af nye boliger

Kategori

Boligbyggeri

Ekolabs ydelser

DGNB-auditor

Bygherre

Birch GM Silkeborg

Samarbejdspartnere

Årstiderne Arkitekter, SWECO

Periode

2019-2022

Kontakt

Jørgen Lange, jl@ekolab.dk, +45 26 22 57 30

Som DGNB-auditor har Ekolab bidraget til opførelsen af nye rækkehuse i Astrid Lindgren Kvarteret i Silkeborg – et byggeri, som er blevet certificeret med DGNB Guld 2020. Med sit brede bæredygtighedsfokus har projektet haft blik for alt fra områdets biodiversitet til beboersammensætning.

Indeklima var et centralt fokus gennem hele projektforløbet. Man overvejede i de tidlige faser, hvordan blandt andet dagslys, lyd- og ventilationsforhold kunne optimeres, og inden projektets afslutning fulgte man op med målinger af blandt andet lyd, tæthed og VOC. Nogle af det, man gjorde i boligerne, var at etablere støjdæmpende overflader og sikre lav afgasning fra materialer.

I de tidlige faser udarbejdede man yderligere LCA-beregninger for at identificere byggeriets CO2-aftryk samt LCC-beregninger for potentielle byggematerialer. Begge blev brugt aktivt af rådgiverteamet i hele projektets beslutningsproces.

Med henblik på at skabe en varieret beboersammensætning er rækkehusene opført som to- til femværelses lejeboliger. Hermed er der plads til både parret, børnefamilien og den, der bor alene. Desuden er flere af badeværelserne designet sådan, at de kan laves handicapvenlige.