Åby Bibliotek

Kunde

Aarhus Kommune

Beliggenhed

Aarhus

Type

Offentligt byggeri, bibliotek

Rolle

Rådgiver

År

2017 - 2018

Åby bibliotek er en visuelt spændende bygning, med unikke adskilte udlånssale. Opvarmningsprincippet for bygningen er luftvarme, hvor det normalt vil være nærliggende at energirenovere til en løsning med traditionel radiatorvarme og friskluftsstyret ventilation. Af arkitektoniske hensyn blev denne løsning fravalgt under renoveringen og fokus lagt på den mest energioptimale drift af det eksisterende anlæg. Det eksisterende ventilationsanlæg er ombygget fra konstant luftmængde til zoneopdelt behovsstyret ventilation, styret efter zonernes behov for frisk luft og/eller varme.
Bygningens automatik og varmestyring er ombygget til at opnå den mest energioptimale levering af zonernes varmebehov.
Dette er udført ved at prioritere fuld forsyning til radiatorerne i de enkelte zoner, inden der tilføres yderligere varme via ventilationsluften for at dække varmebehovet.