Aa+ energirenovering af 65 bygninger

Kunde

Aarhus Kommune

Beliggenhed

Aarhus

Type

Offentlige byggerier

Rolle

Rådgiver

År

2014 - 2019

Aarhus Kommune ønsker at være CO2-neutral i 2030. I kommunens Aa+ projekt, der startede i 2013, energiscreenes alle kommunale bygninger, undtagen boliger. På baggrund af en kortlægning af kommunens flere hundrede bygningers installationer, energiforbrug og forbrugsmønster, udarbejdes der forslag til energirenoveringer, som er fordelagtige med hensyn til forøget komfort og lavere energiforbrug. Målet er, via energi¬effektiviseringer i bygningerne, at nedbringe CO2-udledningen med 30 pct. og energiforbruget med 25 pct. Ekolab har i stort omfang været udførende på energiscreeninger på skoler, administrationsbygninger, idrætshaller, biblioteker mv. Ekolab har energiscreenet 65 ejendomme, svarende til 350.000 etage m2. Ekolab har derudover i stort omfang projekteret, ført fagtilsyn og stået for byggeledelse på en række energirenoveringsprojekter.