Astrid Lange Nielsen

Astrid er uddannet bachelor i statskundskab fra Aarhus Universitet. I løbet af sin studietid har hun særligt arbejdet med kommunikation og formidling, hvilket også er hendes primære fokus i Ekolab. Astrid har desuden praktisk erfaring med research og med at udarbejde kvantitative og kvalitative undersøgelser.

Astrid har gennem det seneste års tid styrket sit kendskab til bæredygtighed. I Ekolab beskæftiger hun sig især med social bæredygtighed i et etisk og politisk perspektiv.

Speciale:

Kommunikation og formidling

Research

Uddannelse

Bachelor i statskundskab fra Aarhus Universitet i 2022

Kurser og certifikater

Digital kommunikation og markedsføring 2023, Projektledelse 2023