Anne Hessellund Andersen

Anne har en diplomingeniøruddannelse i bygningsdesign fra Aarhus Universitet med speciale i energi og indeklima. Hun laver LCC-analyser og identificerer dermed de totaløkonomiske omkostninger på et projekt. Hendes beregninger indgår og sammenlignes med andre relevante analyser heriblandt LCA, som Anne også arbejder med. Anne sidder desuden med DGNB-certificeringer og kemi i byggematerialer. Hun har en stor interesse i landskabsarkitektur, særligt inden for regnvandshåndtering og biodiversitet, og trækker i denne sammenhæng på hendes tidligere uddannelse som landskabsarkitekt.

Speciale

LCC-analyse og LCA-analyse

DGNB-certificering

Kemi i byggematerialer

Uddannelse

Bygningsdesign med speciale i energi og indeklima på Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet.

Kurser og certifikater