Anna Heebøll

Anna er uddannet bygningsingeniør (civ.ing.) fra DTU i 2015 med speciale i indeklimarenovering af folkeskoler. Hendes artikel ‘Window and door opening behavior, carbon dioxide concentration, temperature, and energy use during the heating season in classrooms with different ventilation retrofits‘ (2018) kan læses her. Siden 2015, har hun primært arbejdet med indeklima i måleopgaver og udviklingsprojekter, herunder med afgasning af kemi (VOC) i forbindelse med rådgivningsopgaver og dokumentation til DGNB-certificering. Anna er startet i Ekolab i 2021, og arbejder med DGNB og den nye ordning BiU2020. Hun er pt bosat i København og er således tættere på Ekolabs aktiviteter på Sjælland, hvor hun til dagligt sidder på et kontorfællesskab.

Fokus på den cirkulære dagsorden

Anna er optaget af hvordan byggematerialer påvirker indeklima og miljø. Hun har særligt fokus på holdbarhed af bygninger og på at undgå skadelig kemi, miljøfremmede stoffer og ressourcespild i byggeriet. I den forbindelse har Anna snuset til bygningssnedkerfaget og arbejdet med restaurering for at få praktisk erfaring med konstruktion af klimaskærmen, fugtforhold og bæredygtige byggematerialer

Uddannelse

Civilingeniør – bygningsdesign, indeklima og energibesparelse

Kurser og certifikater

Certificeret DGNB konsulent i Bygninger-i-drift 2021. Kemi for ikke-kemikere, Teknologisk Institut (2017). Linjetabsberegning med HEAT2, DANVAK (2015)