Anette Brandt Pedersen

Anettes store interesse er den eksisterende bygningsmasse, og særligt, hvordan vi kan omdanne, bevare og udnytte de ressourcer, vi allerede har. Som konstruktør har Anette en solid viden og et godt kendskab til mange faggrupper. Hun er uddannet med projekteringsretning og har erfaring fra flere arkitekt- og ingeniørtegnestuer, hvor hun har arbejdet med projektering og BIM-modellering i alle grene. Hos Ekolab arbejder Anette med LCA og DGNB-certificering, EU-Taksonomi, hvor hun dykker ned i alle faggrupper og ser byggeprojektet i en større helhed.

Tidligere har Anette arbejdet med renovering og ombygninger af skoler, etageejendomme, slagteri mv. Hendes forkærlighed for den ældre bygningsmasse blev indfriet, da hun arbejdede i Den Gamle Bys bygningsafdeling, hvor den nye “bydel” (1900 og fremefter) blev projekteret.

Speciale

Livscyklusvurdering (LCA)

DGNB-certificering

Design for adskillelse

Renovering

Uddannelse

DGNB Konsulent 2022. Renoveringsuddannelsen, Molio 2018.

Kurser og certifikater

Bygningskonstruktør, VIA University College, 2010-2014. Teknisk Designer, Århus Tekniske Skole, 2007-2010