Mere et projekt end en kommerciel platform

Ekolab er ikke nødvendigvis som alle andre ingeniørvirksomheder.
balance, selvledelse og faglig stolthed

Vores ydelser og fagligheder giver en synergi til at styrke specialiseringen. Der arbejdes konstant med bæredygtighed eksternt såvel som internt. Der er derfor stort fokus på trivsel blandt medarbejdere og interaktion med kunder for at sikre, at de oplever værdiskabelse i vores ydelser.

Ekolabs firmaidentitet skabes på grundlag af vores faglighed, kundetilgang og interne organisering. Interaktionen med kunderne er i fokus med udgangspunkt i de fagligheder og ydelser vi tilbyder. Forudsætningen for det optimale samarbejde med kunden er at medarbejderne har det godt.

Hos Ekolab tror vi på, at en høj grad af trivsel skaber bedre medarbejdere, hvilket i sidste ende fører til bedre projekter. Derfor er nøgleord som balance, selvledelse og faglig stolthed i centrum. Vi forsøger at tænke ligevægt/ind i hverdagen, så alle trives med en afbalanceret arbejdsbyrde, stor medbestemmelse og gode relationer.

Et vigtigt element i Ekolabs tilgang til fællesskabet er at trække på så mange perspektiver som muligt, at give alle en chance for at blive hørt. Ikke bare om hvad vi mener, men hvorfor vi mener det. Ekolab er og vil være et firma i udvikling, og udvikling fungerer altså bedst, når alle er overbevist om, at vi er på vej i den rigtige retning.

Anderledes firmaidentitet

Værdier

  Vi faktisk efterlever

I Ekolab prioriterer vi at snakke om vores værdisæt i fællesskab. Det gør at der er plads til at komme med nye idéer og synspunkter, at vi forbliver omstillingsparate og udvikler os løbende i stedet for pludseligt. 

Det betyder at vi ikke følger en opskrift, men prøver ting af som vi synes lyder spændende og vigtige. Der er nemlig mange veje til den gode arbejdsplads – og vi føler at vi er på rette vej.

Flad Struktur

Nøglen til succes er et stort fokus på at bevare det flade hierarki og sikre medbestemmelse, ansvar og ejerskab for hver enkelt medarbejder. vi arbejder med selvledelse og facilitering i stedet for styring og påkrav, og det giver engagerede, ambitiøse og opsøgende kollegaer.

Trivsel

Kernen i Ekolab er, at vi skal kunne producere noget, mens vi har det godt. Derfor er trivsel et nøgleord, og tilgangen gør, at virksomheden kan betegnes som et projekt frem for en kommerciel platform.

Videndeling

Videndelingen er vigtig, fordi det er den hurtigste måde at udvikle medarbejderne på og derved skabe bedre resultater – så i sidste ende har både virksomheden og kunderne gavn af en høj grad af videndeling.

Hos Ekolab sker videndeling på daglig basis på tværs af kontoret, men det er ikke en nem disciplin, og der arbejdes hele tiden på at forbedre forudsætningerne for at udnytte den akkumulerede viden internt.

Faglig stolthed

Vi skal kunne se os selv, i det vi laver. Derfor sætter Ekolab ofte den faglige stolthed over kommercielle hensyn, når opgaver udføres. Den tilgang har ført til kontinuerlig vækst og fastholdelse af medarbejdere siden virksomhedens begyndelse.

Vedvarende Relationer

Vi skal være på samme side af bordet som kunden. Gode projekter udspringer af gode kunderelationer, men en stærk relation kommer ikke altid af sig selv. Hos Ekolab er en måde at skabe bedre forudsætninger for samarbejde at udfordre kundens projekter fra start.

Diversitet

Ekolabs medarbejderstab består af ingeniører, energiteknologer og administrative medarbejdere med forskellige uddannelser, erfaringer og personligheder. Forskellighederne bliver en fordel, når tankemønstre udfordres, og nye perspektiver bringes i spil.

Vil du være med?