Bæredygtighed

Mere end 30 års erfaring

Ekolab har brede og dybe kompetencer indenfor bæredygtighed. Med et perspektiv der går mere end 30 år tilbage i tiden har firmaet grundlaget for at sætte tidens løsninger i relief. Samtidig peger Ekolabs katalog af referencer, der vedrører nutidens håndtering af bæredygtighed i byggeriet, frem mod fremtidens tilgange og udfordringer med bæredygtighed, sammen med gennemførelse af udviklingsprojekter og afholdelse af kurser.

DGNB

Firmaet har gennemført DGNB-certificeringer inden for forskellige bygningstyper. Som de første i Danmark har Ekolab taget udfordringen op med certificering af renoveringer på både boliger og kontorbygninger. Firmaet har ligeledes erfaringer med kombinerede byggerier, som skal anvende ’DGNB-flex’-ordninger samt med DGNB-ordningen ’Bygninger i drift’. Ydelser inden for Bæredygtighedsledelse er stigende hos Ekolab og tæller opgaver med stor variation fra Forsvarets bygninger, udvikling af parcelhuse og tæt lavt byggeri til nybyggeri af institutioner.

Udviklingsprojekter

Som vidensgrundlag for arbejdet med bæredygtighed i nybyggeri og renovering deltager Ekolab i forskellige udviklingsprojekter. Over en længere periode har projekterne taget udgangspunkt i optimerede løsninger som afprøves på demoejendomme. Projekterne er bl.a. støttet af EUDP, ELForsk, Markedsmodningsfonden eller af forskellige EU-programmer. Ekolab har også været central i udviklingen af guider og undervisningsmateriale til entreprenører.

Uddannelse og kursus

Danmarks eneste eksaminerede uddannelse hos MOLIO vedrørende brede kompetencer indenfor bæredygtighed er udviklet og gennemført med Ekolab som kursusleder. Kurset har vist sig at appellere til både bygherrer, rådgivere, myndigheder og entreprenører samt leverandører.

Skriv til Ekolab