Mulighedernes hus – Vestervig

Thisted kommune ønskede at demonstrere at man kan bygge billigt og samtidigt æstetisk lavenergibyggeri som kan tiltrække liberalt erhverv i landsbymiljø. Projektet omfatter etablering af en lavenergibygning med 2 erhvervs/bolig lejemål, opfyldende Bygningsreglementets...

Ekolab laver egne optimeringsværktøjer

Solcelleberegner til bestemmelse af optimal størrelse af solcelleanlæg. Ekolab har siden april 2014 udviklet et Excel-baseret program til bestemmelse af den optimale størrelse af et solcelleanlæg ud fra tilbagebetalingstid og energisparepris.  Rune Haferbier, som har...

Ingeniørpraktikanter samler viden

Ekolabs nye praktikanter Louise og Lea, som kommer fra Byggeteknisk afdeling på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, er startet pr. 1/9 med at samle op på viden indenfor energirenovering. Det er tanken at opbygge en database med information fra eksterne kilder og fra...

Ryesgade 25 – Ambitiøs renovering

Myndighedsprojektet på den ambitiøse renovering af Ryesgade 25 er nu godkendt og projekteringen kan gå ind i sin sidste fase. Projektet består i en total energirenovering af 5 opgange med 5 etager og konvertering af eksisterende tørreloft til nye lækre tagboliger. Der...