I øjeblikket fyger det i luften med forkortelser på EU-direktiver og taksonomiforordninger. Det hele handler glædeligvis om, at EU har vedtaget en såkaldt Green Deal – en pakke med politiske initiativer, der skal bane vejen for EU’s omstilling til et mere bæredygtigt og retfærdigt samfund med klimaneutralitet senest i 2050.
 
De store børsnoterede virksomheder skal i gang med ESG-rapportering nu, og i det kommende år følger de mindre børsnoterede SMV´ere, og derefter de ikke-børsnoterede. Men mange virksomheder vælger allerede nu at påbegynde deres rapportering, idet deres interessenter som fx kunder, medarbejdere og finansielle samarbejdspartnere vil efterspørge data for og beskrivelser af deres ageren.

Det ligger mig på sinde at huske på, at de mange kræfter, der nu sættes ind på arbejdet med bæredygtighedsrapportering, ikke må ende med udelukkende at handle om rapportering og skrivebordsøvelser. Indsatsen bør derimod resultere i absolut bæredygtighed, der gør en forskel indenfor de planetære grænser. På et enkelt år kan ingen virksomhed blive absolut bæredygtig, men det er vigtigt, at de rapporterede områder giver en gevinst for enten klimaet eller for mennesker – og helst for begge dele. Min frygt er lidt, at vi ender med at sætter flere ressourcer ind på selve rapporteringsdelen, end på at finde de områder hvor handling kan resultere i væsentlig mere bæredygtighed.

Mange konsulenter med en baggrund indenfor markedsføring og kommunikation tilbyder i øjeblikket virksomheder hjælp med rapporteringsdelen, og det er selvfølgeligt udmærket. Men en større tværfaglighed og specifik viden om bæredygtighed – herunder kompetencer i forhold til at gennemføre tekniske analyser og beregninger – er nødvendig, hvis rapporteringen skal blive den største bæredygtighedsdriver nogensinde, fremfor at ende som en ordentlig omgang beskæftigelsesterapi.
Derfor vil jeg opfordre bestyrelser, ledelser og bæredygtighedsansvarlige rundt om i de danske virksomheder til at lade sig udfordre i forhold til deres strategiske tænkning, før de lægger en plan for virksomhedens arbejde med rapportering. En analyse af værdikæden, en dobbelt væsentlighedsanalyse af virksomheden og en efterfølgende udvælgelse af indsatsområder er et godt sted at begynde. Derefter vil det naturligvis være nødvendigt at få udarbejdet en base-line og herfra komme i gang med de udvalgte og dermed prioritere indsatser.

Ovenstående indlæg er skrevet af CEO og bæredygtighedsrådgiver Jørgen Lange fra Ekolab og er bragt på www.molio.dk

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...