I aften er der 10-års jubilæum for Renoverprisen 2022, og det markerer tredje gang Ekolab er nomineret med et projekt. I år er vi stolte over at være vinder i kategorien ’Bolig’ med Fabers Fabrikker i Ryslinge.

Fabers Fabrikker giver en fornemmelsen af at leve i historien, hvor den ikoniske fabrik bevares, men tilføjes alle moderne og nødvendige tiltag, så man ikke skal gå på kompromis med levestandard og modernisering.

Den gamle fabrik i Ryslinge på Fyn, blev grundlagt i 1900 og havde aktiv produktion frem til 2015. I over 100 år er der blevet fremstillet gardiner og persienner i de store haller. Rullegardinsfabrikken har spillet en stor rolle for oplandet og Ryslinge med omkring 225 ansatte (1960), hvor fabriksarbejderne selvfølgelig havde deres daglige gang på fabrikken, men hvor familie og resten af byen automatisk blev tilknyttet idet den var i lokalsamfundet.

Fabers fabrik: Dør

Fabers Fabrikker udmærker sig ved at have en central beliggenhed midt i Ryslinge og er udpeget som kulturmiljø med potentiale i Arkitektskolen Aarhus’ screening af kulturmiljøer (SAK). Samtidig vurderes Ryslinge by generelt til at have udviklingspotentiale, ikke mindst i kraft af gode pendlerforhold.

 

I stedet for at historien bliver reformeret og udvisket, er den i stedet blevet bevaret ved at arbejde med modulsystemer for at bevare bygningskulturarven. Det gunstige ved at bruge modulsystemer, eller ’hus i hus’ konceptet, er at man hverken går på kompromis med det æstetiske eller det funktionelle: skallen, eller fabrikken, bevares og kan være en levende fortælling om den historiske hverdag. Det giver mulighed for en konstant udvikling, hvor der skabes nyt liv, imens den gamle fabrik bevares i sit oprindelige format. Den rå, upolerede fabrik bliver bevaret, men kernen; den nye, moderne bolig, danner ramme om den nye hverdag. Til sammen får man en kontrast der understreger de to forskellige hverdage der eksisterer i samme rum.

Med ’hus i hus’, konstruerer man en bolig, som består af en kerne, der lever op til alle moderne krav om isolering, opvarmning og komfort, og en uopvarmet skal, der udgøres af den oprindelige bygning og danner en ydre klimaskærm. Tanken er at kernen er et præfabrikeret, standardiseret modul, der tilpasses den eksisterende bygning. Forventningen er at omkostningerne kan reduceres væsentligt i forhold til en traditionel renovering, idet udgifterne er koncentreret om de isolerede dele af boligerne, mens de eksisterende bygningsdele kun vedligeholdes.

Fabers fabrik udsigt fra stue til uderum
Fabers Fabrik: uderum efter renovering

Konceptet der ligger til grund for Fabers Fabrikker-projektet baserer sig på ideen om at moderne mennesker ønsker bæredygtige boliger med et lavt CO2 aftryk, at vi ønsker kompakte, effektive boliger af høj kvalitet, der både giver og indeholder identitet. Dette gælder ikke mindst hvis man vælger at bosætte sig væk fra de større byer, hvor fordringen må være at der tilbydes noget unikt.

Ekolab har medvirket til at definere og dokumentere bygningens energiprofil herunder også udarbejdelse af indeklimaanalyser, der skal være med til at definere den mulige anvendelse af de ikke opvarmede arealer, der knytter sig til de enkelte lejligheder. Ekolab udfører desuden projektering af alle tekniske installationer og udfører fagtilsyn i udførelsesfasen.

renoverprisen 2022

Med nomineringen af Fabers Fabrik, er det tredje gang at Ekolab er med i et projekt der er nomineret til Renoverprisen. Det er nogle projekter vi er meget stolte af og vi er glade for nomineringerne. I 2020, var vi nomineret med Ryesgade 25, og i 2013 vandt vi med Ryesgade 30. I 2022 blev det Fabers Fabrikker vi kan fejre!

 

Parterne bag projektet:
Bygherre: Faaborg Midtfyn kommune med støtte fra Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen
Bygningsejer: Martin Skibsted
Arkitekt: Arcgency
Ingeniør: Ekolab og Henry Jensen
Rådgiver: Arkitektskolen Aarhus, Jord Miljø og Rambøll
Entreprenør: PH Byg Faaborg 

 

Alle billeder er lånt fra vores samarbejdspartnere, Arcgency

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...